STOCKHOLMS BURFÅGELFÖRENING

SEDAN 1964 

 

Kom med i vår förening!

Välkommen till Stockholms Burfågelförening (SBF) - en ideell förening för alla som är intresserad av att hålla och föda upp tropiska fåglar - frukt och insektsätare, papegojor, finkar, duvor och flera andra sorters fåglar, som traditionellt har hållits för sällskap och hobby.

 

Du är välkommen till oss, vare sig du är nybörjare inom fågelhobbyn eller om du hållit på i många år. Vi träffas varje månad, utom under sommaren, då vi istället brukar åka på utflykter till fågeluppfödare eller andra intressanta resmål.

 

Vi träffas och umgås för att utbyta tankar och erfarenheter med andra fågelhållare samtidigt som vi lyssnar till intressanta föredrag. Bland föreningens medlemmar finns en rik kunskapsbank som en nybörjare på området kan ha mycket nytta av. Allt står inte att läsa i böckerna och det är svårt att ersätta den kunskap som grundar sig på personliga erfarenheter. I första hand vill vi samla fågelintresserade människor i stockholmstrakten, men vi har medlemmar från alla delar av landet.

 

I föreningens uppdrag ligger också att bevaka våra gemensamma intressen, bland annat genom vårt medlemskap i Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF). Som medlem i SBF hålls du á jour med den senaste nationella och internationella lagstiftningen som rör djurskydd, handel med hotade arter (CITES) och liknande. Som intresseförening har vi möjlighet att både främja ett gott djurskydd och en seriös handel som inte skadar de vilda fåglarna, samtidigt som vi bevakar våra rättigheter att fritt utöva vår hobby utan onödiga restriktioner från myndighetshåll!


Månadsdmötet i april inställt pga Corona.

Mer information kommer med föreningsbrev till medlemmarna. För styrelsen

Lars Lundell "Ludde"

076-3136010


svalparakiter

Upprop för att samla uppfödare av Svalparakiter (Lathamis discolor) inom Europa för att ingå i stambokföringsprojekt!

 

Den vackra och tyvärr allt mer sällsynta svalparakiten har de senaste åren minskat kraftigt i såväl utbredning som populationsstorlek i det vilda. Detta beror främst på mänsklig påverkan.

Arten är en av få migrerande papegojfåglar, de spenderar större delen av sin tid på den södra delen av Australien men flyttar söderut till Tasmanien för att häcka.

 

Idag hotas de dels av skogsskövling i deras Australiska utbredningsområde och dels av bo-predation i sitt Tasmanska häckningsområde. I Tasmanien har den supergulliga pungekorren introducerats av människan, och det ekorrliknande pungdjuret äter upp svalparakiternas ägg och ungar i sådan utsträckning att arten nu har klassats som kritiskt hotad av IUCN.

 

Är du intresserad av stambokföringsprojektet?

Kontakta styrelsen på kontakt@sthlmburfagel.se

Bli medlem för halva priset!

Nu på hösten kan du gå med i föreningen för halva priset. Om du sätter in 210 kronor på kontot nedan, så blir du medlem fram till nästa årsmöte 9 mars 2021. Du kommer också att få de tre sista numren av Fågelhobby hem i brevlådan. Vill du fortsätta att vara medlem och få "Fågelhobby" 2021 (sex nummer), får du beala hel avgift i januari.


Årsavgift

Medlemskap i SBF samt förbundet Svensk Fågelhobby och ett års prenumeration på tidningen Fågelhobby kostar 425:-

och betalas till bankkonto

  8327-9,904 456 544-9 

  ( VIKTIGT! Skriv endast namn

             på inbetalningen )

 

   För att vi i styrelsen snabbt skall kunna ge dig tillgång till alla medlemsförmåner rekommenderar vi att du också skickae SMS eller ringer oss på nummer  076-3136010 och lämnar kontaktuppgifter samt berättar kort om dig själv och din fågelhållning. Du kan också skicka ett mail  till kontakt@sthlmburfagel.se.