STOCKHOLMS BURFÅGELFÖRENING

SEDAN 1964


 

Utflykt till Uppsala


 Nästa månadsmöte den 8 jauari hälsar vi på UTF, som har månadsmöte samma dag. De brukar ha möte den första tisdagen i månaden, vi brukar ha den andra. Det är bara det att den första tisdagen i januari 2019 infaller 1/1, nyårsdagen. Inte en bra dag att ha föreningsmöte. Så dom flyttade mötet till andra tisdagen, samma som vi. Och då tyckte både vi och dom att det var ett utmärkt tillfälle att hälsa på och ta del av ett intressant föredrag. Arne Nylund ska berätta om skrikor från sydamerikanska, som han har erfarenheet av, men som vi andra vet väldigt lite om.

  Föranmälan obligatorisk. Ring 0763136010 och tala om att du vill följa med, eller skicka ett SMS, så ringer vi upp!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

"Själlands-rundan"


Vid senate mötet 11 december, straxt före jul, hade vi en trevlig samvaro med glögg och pepparkakor och passade på att  diskuterade om föreningens aktuella angelägenheter.

   Kalle Tenglin visade bilder och berättade från  Själlands-rundan - ett återkommande evenemang, då man har möjlighet att besöka flera av de danska  fågelutställnigar under en och samma helg.

 

Årets bilder!


Förhoppningen är att många medlemmar ska bidra med egna bilder från året som gått när vi närmar oss slutet på 2019! Kanske kan vi arrangera en egen fototävling på detta tema om ett år? Det är något att tänka på när du tar fram kameran nästa gång, för att  dokumentera någon händelse i ditt eget fågelhåll, eller kanske på  besök hos andra fågelvänner i Sverige eller på utlandsresan.

Ung Spix ara i ACTP's anläggning. Bils: Simon Degenhard för Aviarylife Magazine

Det här är den minsta underarten av barögd kakadua, som i sin tur är en av de minsta arterna bland de vita kakaduorna.