STOCKHOLMS BURFÅGELFÖRENING

SEDAN 1964


 

 

Kom med i vår förening!

Välkommen till Stockholms Burfågelförening (SBF) - en ideell förening för alla som är intresserad av att hålla och föda upp tropiska fåglar - frukt och insektsätare, papegojor, finkar, duvor och flera andra sorters fåglar, som traditionellt har hållits för sällskap och hobby.

 

Du är välkommen till oss, vare sig du är nybörjare inom fågelhobbyn eller om du hållit på i många år. Vi träffas varje månad, utom under sommaren, då vi istället brukar åka på utflykter till fågeluppfödare eller andra intressanta resmål.

 

Vi träffas och umgås för att utbyta tankar och erfarenheter med andra fågelhållare samtidigt som vi lyssnar till intressanta föredrag. Bland föreningens medlemmar finns en rik kunskapsbank som en nybörjare på området kan ha mycket nytta av. Allt står inte att läsa i böckerna och det är svårt att ersätta den kunskap som grundar sig på personliga erfarenheter. I första hand vill vi samla fågelintresserade människor i stockholmstrakten, men vi har medlemmar från alla delar av landet.

 

I föreningens uppdrag ligger också att bevaka våra gemensamma intressen, bland annat genom vårt medlemskap i Riksförbundet Svensk Fågelhobby (SF). Som medlem i SBF hålls du á jour med den senaste nationella och internationella lagstiftningen som rör djurskydd, handel med hotade arter (CITES) och liknande. Som intresseförening har vi möjlighet att både främja ett gott djurskydd och en seriös handel som inte skadar de vilda fåglarna, samtidigt som vi bevakar våra rättigheter att fritt utöva vår hobby utan onödiga restriktioner från myndighetshåll!

.Grå Jako

Grå jako och Timneh jako är numera CITES-A listade, beslut om att flytta upp arterna på CITES bilaga 1 fattades på det internationella CITES-konventet i Johannesburg i September 2016. Från Mars 2017 kommer arterna också att finnas på EU's CITES bilaga A.

 

Orsaken till detta är att den illegala handeln med viltfångade Jakos anses vara så omfattande att den hotar arternas fortlevnad! Vill du ha hjälp med att ansöka om CITES-intyg eller ställa frågor om hur detta kommer att påverka dig och din eller dina fåglar är du välkommen att kontakta föreningens styrelse.

 

kontakt@sthlmburfagel.se

svalparakiter

Upprop för att samla uppfödare av Svalparakiter (Lathamis discolor) inom Europa för att ingå i stambokföringsprojekt!

 

Den vackra och tyvärr allt mer sällsynta svalparakiten har de senaste åren minskat kraftigt i såväl utbredning som populationsstorlek i det vilda. Detta beror främst på mänsklig påverkan.

Arten är en av få migrerande papegojfåglar, de spenderar större delen av sin tid på den södra delen av Australien men flyttar söderut till Tasmanien för att häcka.

 

Idag hotas de dels av skogsskövling i deras Australiska utbredningsområde och dels av bo-predation i sitt Tasmanska häckningsområde. I Tasmanien har den supergulliga pungekorren introducerats av människan, och det ekorrliknande pungdjuret äter upp svalparakiternas ägg och ungar i sådan utsträckning att arten nu har klassats som kritiskt hotad av IUCN.

 

Är du intresserad av stambokföringsprojektet?

Kontakta styrelsen på kontakt@sthlmburfagel.se

duvpest !

Duvpest på flera platser i landet 2018-11-05

Statens veterinärmedicinksa anstalt (SVA) uppmanar alla med tamfåglar att vara mycket noga med att inte låta vilda fåglar - i synnerhet duvor, komma i kontakt med tamfåglar och deras voljärer. Tänk på att du själv kan föra smittan vidare till dina fåglar. Goda hygienrutiner handlar inte bara om att skydda dina voljärer och matplatser från ev. smittade fåglar utan även byta till rena kläder och skor innan du går in till dina fåglar - risken för att dina fåglar drabbas av det mycket smittsamma Newcastle viruset är annars mycket större än vanligt eftersom det har hittats hos många vilda duvor i södra och mellersta delarna av landet!

Statens Veterinärmedicinska Anstalt - kartor över sjukdomsfynd m.m

 

Årsavgift 2019

Medlemskap i SBF samt förbundet Svensk Fågelhobby och ett års prenumeration på tidningen Fågelhobby kostar 425:-

och betalas till bankkonto

  8327-9,904 456 544-9 

  (OBS! Nytt konto).

 

   För att vi i styrelsen snabbt skall kunna ge dig tillgång till alla medlemsförmåner rekommenderar vi att du också mailar eller ringer oss på nummer 0761763708 (09:00-21:00) eller 0763136010 och lämnar kontaktuppgifter samt berättar kort om dig själv och din fågelhållning. Du kan också skicka ett mail eller skriva till kontakt@sthlmburfagel.se.

Nästa möte!

   Tisdag den 12 mars har vi månadsmöte som vanligt Vi ses klockan 19.30  i Alvik. Gustavslundsvägen 168A var adressen,  mitt emot T-banan och Tvärbanan.

   Halva styrelsen har varit på resa och besökt Europas (?) största fågelmarknad i Zwolle, Holland, dit det kommer intresserade från hela kontinenten för att köpa och sälja tropiska fåglar (och även nordiska) som är aktuella inom vår fågelhobby.

    Ludde, Ted och Max har varit där, men tagit delvis olika vägar för att komma dit. Tidigt i höstas fick vi veta att marknaden i Zwolle hade lagts ner, eftersom den hobbyförening som skött arrangemanget inte orkade längre. En tid senare kom det glada budskapet att man funnit andra krafter, som var beredda att satsa och driva evenemanget vidare.

    Vi ska rapportera hur det blev, om årets marknad kan mäta sig med de tidigare, våra egna upplevelser och vilka fåglar som fanns att köpa och hur priserna låg den här gången.

     Alla välkomna att delta i diskussionen och i en trevlig samvaro med fika och goda mackor.

     Vi ses i Alvik!

     

Kan fåglar tänka?

Många av oss som levt med fåglar under större delen av vårt liv, lutar nog åt åt att besvara frågan med ett rungande "Ja".

   I en bok, som just kommit ut på svenska:  "Bevingad intelligens", ger oss författaren Jennifer Ackerman många nya argument för den uppfattningen. Bland mycket annat berättar hon utförligt om kråkorna på Nya Kaledonien och deras häpnadsväckande prestationer.  På sidan "Aktiviteter" kan du läsa mer.